Aktualita

02.04.2024

Činnost Beko Europe oficiálně zahájena. Změny v lokální pobočce Beko

Činnost Beko Europe oficiálně zahájena. Změny v lokální pobočce Beko

Generálním ředitelem nově vytvořené společnosti Beko Europe byl jmenován Ragıp Balcıoğl, který působil posledních více než devět let jako obchodní ředitel společnosti Beko Global.

Spuštěním nových webových stránek bekoeurope.com a souběžným vydáním tiskové zprávy bylo oficiálně oznámeno definitivní dovršení procesu vzniku společnosti Beko Europe, v níž má firma Beko B.V. (spadající pod Arçelik) 75% podíl, zatímco Whirlpool Corporation 25%. Souběžně pak došlo ze strany Arçeliku také k dokončení procesu převzetí byznysu společnosti Whirlpool na Blízkém východě a v severní Africe.

Když se ale vrátíme zpět do Evropy, v tiskové zprávě Beko Europe informuje, že z hlediska objemu výroby je po sečtení podílů obou původně konkurenčních producentů nová firma největším výrobcem spotřebičů a klimatizací na kontinentu. Celkem pod ní nyní patří přes 20 tisíc zaměstnanců a z jejích 11 výrobních závodů míří ročně na trh 24 milionů produktů.

Co vše spojení dvou významných výrobců přinese reálně trhu, je zatím nejasné. Cílem konsolidace je samozřejmě navýšení efektivity. Na evropském trhu je totiž stále složitější v oboru domácích spotřebičů uspět a dosáhnout zisku, jak jsme psali v posledním vydání SELLu.

Arçelik si od transakce slibuje výrazné posílení svého postavení na starém kontinentu, kde se sám prostřednictvím firmy Beko angažuje už dlouhé roky. V mnoha zemích již získal významné tržní podíly. V Británii je dokonce jedničkou trhu. Jeho růst ale v posledních letech zpomalily nedostatečné výrobní kapacity, což je oblast, kterou právě řeší spojení s evropskou částí Whirlpool. Ta do společného podniku přináší 9 výrobních závodů.

Whirlpool si ponechává 25% podíl a z Evropy tedy neodchází. Sama firma ale dle oficiálních vyjádření jejích čelných představitelů zaměřuje svou pozornost jinam – do Severní a Jižní Ameriky. A také do Asie. Není náhodou, že v těchto oblastech se jí dlouhodobě daří. Tamní trhy nepodléhají takovým ekologickým a jiným regulacím, tlaku na marži a celkově na prodejní cenu. Evropa je v těchto ohledech asi nejsložitějším světovým kolbištěm.

Beko Europe bude disponovat značkami z „fondu“ obou firem s výjimkou prémiové značky KitchenAid, která je z tohoto spojení zcela vyjmuta. Veškeré její aktivity v Evropě zůstávají pod hlavičkou společnosti Whirlpool.

Změny v česko-slovenské pobočce Beko

Co se týče konkrétních změn v oblasti možné slučování lokálních poboček, nejsou zatím oficiálně známy. Ani v neoficiální rovině jsme se od zástupců obou firem nic nedozvěděli. V regionální pobočce Beko ale už několik měsíců sledujeme, že dochází k určitým transformacím v rámci její struktury. Nejnovější a výraznou změnou je to, že od začátku dubna přešel na nově vytvořenou pozici Commercial Director CZ & SK Tomáš Bělohlav, který doposud působil jako Head of Marketing pro Česko, Slovensko a Maďarsko. K podobné změně došlo před časem také v Polsku. Jako Commercial Director spojuje Tomáš Bělohlav klíčové složky firmy – marketing, produkt a obchod. Cílem těchto změn je zajistit větší podporu obchodní části ze strany produktového a marketingového oddělení.

Tomáš Bělohlav, nový Commercial Director CZ & SK firmy Beko

Lubor Jarkovský